TURKCE | ENGLISH

:: cilingiroglu@cilingiroglu.com.tr ::


 
  Ana Sayfa
 
  Şirket Profili
 
  Çalışma Alanlarımız
 
  Referanslarımız
       > kamu ve ticari   
      
> turistik ve sosyal
      
> endüstriyel  
       >
okul

 
  İletişim
 Çalışma Alanlarımız

İhale evraklarının hazırlanması.

İklimlendirme (air conditioning) ve havalandırma sistemleri:
Isı kayıp ve kazanç hesaplarının yapılması,
Sistem ve ekipman seçimi,
Hava kanallarının hesaplanması ve çizimi,
Boruların hesaplanması ve dağıtımın çizilmesi,
Soğutma makinesi, ısıtma kaynağı ve enerjilendirme kaynaklarının seçilerek çizilmesi,
Bina otomasyonu, kontrol düzeni ve sistemlerinin saptanarak çizimlerinin hazırlanması,
Deprem titreşim ve ses hesaplarının yapılarak gerekli tedbirlerin alınması ve detay çizimlerinin yapılması,
Yangın ve duman ile mücadele proje ve seneryoların hazırlanması.

Sıhhi tesisat ve yangın tesisatı sistemleri:
Bina içinde kullanma suyu dağıtımları,
Bina içinde sıcak kullanma suyunun hazırlanması ve dağıtımı,
Bina içinde atık suların toplanması ve kapı önündeki rögara kadar
bağlantıların yapılması,
Su depolama ve hidrofor hesap ve çizimlerinin yapılması,
Su ve tüplü yangın söndürme sistemlerinin hesap ve çizimlerinin yapılması,
a) Dolap-hortum söndürme sistemleri,
b) Sprinkler söndürme sistemleri,
c) Tüplü söndürme sistemleri,


İhale aşamasında verilen hizmetler:
Yüklenici seçimi için alınan tekliflerin kıyaslama tablolarının hazırlanması.
Yatırımcıya seçim için yardımcı olunması.
İmalat aşamasında verilen hizmetler:
Mekanik tesisat projelerinin uygulanmasının temini,
Kullanılacak malzeme ve cihazların kalite ve kapasitelerinin projelere, geçerli
şartname ve ilgili standartlara uygun nitelikte olmasının denetimi,
Sistemler işletmeye alınırken gerekli deneylerin yaptırılmasıdır.
Gereğinde yatırımcıya, mekanik sistemler için müşavirlik hizmeti vermektir.
 


 

© 2003 cilingiroglu | design: okyanusmedya.com.tr